Integral filosofi

Integral teori är en idétradition som växt fram genom flera olika filosofer. Dessa tänkare har kommit både från väst och öst, och de har ofta byggt på varandras idéer. Många delar av det integrala tänkandet kan valideras vetenskapligt, medan andra delar handlar om grundläggande filosofiska distinktioner.

Sammanför perspektiv

Integralt tänkande handlar om att gå från teori till metateori. Det innebär att man tittar på hur olika teorier (eller system) hänger ihop, samt vad de har för beröringspunkter. Olika teorier kan visa på olika ingångar till ett ämne, och med hjälp av metateori kan vi se en större helhet. Ambitionen med integral teori är att beskriva nästa nivå för det mänskliga tänkandet.

Förena perspektiv

Vi använder de integrala perspektiven för att tydligare se och påverka hur vi själva, våra nära omgivningar och världen i stort ter sig och utvecklas. Kan vi se och uppleva de olika nivåerna, de inre och yttre, individuella och kollektiva perspektiven i våra verkligheter? Och kan vi förstå det högsta, djupaste, mesta och bästa som vi kan vara?

Uttalanden om Integral filosofi

Ken Wilber och Integral teori influerar både politiker, framstående akademiker, artister och religiösa ledare. Läs vad andra ledare säger om Integral filosofi.

 • – Tony Robbins, American motivational speaker and self-help author

  ”Your genius comes from a hunger for the truth and also a desire to serve humanity that is virtually unmatched. We are all privileged to be touched not only by your work, but your heart and soul, and your insight. The world is a better place, and I am a better person, because of your commitment and your caring.”

  – Tony Robbins, American motivational speaker and self-help author
 • – Deepak Chopra, Indian American author and public speaker

  ”You have been amazing as an influence on my life. I learned everything about Integral thinking and consciousness from you. It is no wonder that you have been called the Einstein of consciousness.”

  – Deepak Chopra, Indian American author and public speaker
 • – Bill Clinton, American politician and the 42nd President of the United States

  ”If ordinary people don’t perceive that our grand ideas are working in their lives then they can’t develop the higher level of consciousness, to use a term that American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about. He said, you know, the problem is the world needs to be more integrated, but it requires a consciousness that’s way up here, and an ability to see beyond the differences among us.”

  – Bill Clinton, American politician and the 42nd President of the United States